2010-08-12
Vision X Offroad
Viair 400P blev Best Performer i tidningen Land Rover Owner International (9/2010, s 202) i ett test med konkurrens av Smittybilt, WARN och T-Max. Totalt testades sex kompressorer. Den omnämndes som "The Rolls-Royce of compressors and a well-deserved reputation." I testet visade den sig vara absolut snabbast att fylla däcket till testvärdet.