2010-06-08
Vision X Offroad
Vi på Visionxoffroad.se biträder svenska whiskytillverkaren Mackmyra med konsultstöd i ett projekt med att iordningställa en biogasdriven dieselbil. Bilen som ska fungera med ett s k hybridsystem (dual fuel) kommer att ingå i deras miljöarbete. Mackmyra Whisky håller idag på med projektering för anläggningen av ett nytt destilleri utanför Gävle vilket uppfyller högt ställda miljökrav.